Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

Khô gà lá chanh - Túi 500g

Thương hiệu: RiviuMall   |   Tình trạng: Còn hàng
84.000₫ 105.000₫
Mô tả đang cập nhật
Kích thước:

🐔🐔🐔ᴋʜô ɢà ʟá ᴄʜᴀɴʜ🐔🐔🐔
🐥🐥𝐓𝐫ú𝐜 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐫ú𝐜 𝐦ọ𝐜 đầ𝐮 đì𝐧𝐡

𝐄𝐦 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐞𝐦 ă𝐧 𝐯ặ𝐭 𝐦ộ𝐭 𝐦ì𝐧𝐡 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐱𝐢𝐧𝐡🐥🐥

-𝐊𝐡ô 𝐠à 𝐥á 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡- 𝐜ơ𝐧 𝐬ố𝐭 𝐭ạ𝐢 ă𝐧 𝐯ặ𝐭 𝐆à 𝐧è 🤩.

-𝐊𝐡ô 𝐠à 𝐥á 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜ó 𝐱𝐮ấ𝐭 𝐱ứ 𝐫õ 𝐫à𝐧𝐠 đả𝐦 𝐛ả𝐨 𝟏𝟎𝟎% 𝐠à 𝐭ươ𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭ồ𝐧 𝐡à𝐧𝐠 𝐜ũ 🤩.

-𝐊𝐡ô 𝐠à 𝐥á 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐬ấ𝐲 𝐠𝐢á ư𝐮 đã𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐝ù𝐧𝐠 𝐭𝐡ử 𝐯à 𝐜ả 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐦𝐮𝐚 𝐬ố 𝐥ượ𝐧𝐠 𝐥ớ𝐧 🤩.

-𝐊𝐡ô 𝐠à đượ𝐜 𝐬à𝐧 𝐥ọ𝐜 𝐜ẩ𝐧 𝐭𝐡ẩ𝐧 𝐭𝐫ướ𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡ế 𝐛𝐢ế𝐧 đả𝐦 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐚𝐧 𝐭𝐨à𝐧 𝐭𝐡ự𝐜 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐪𝐮ý 𝐤𝐡á𝐜𝐡 😍😍.

💎𝐇𝐢ệ𝐧 𝐭ạ𝐢 𝐝ị𝐜𝐡 𝐝ã đ𝐚𝐧𝐠 𝐜ă𝐧 𝐭𝐡ẳ𝐧𝐠 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐛ê𝐧 𝐦ì𝐧𝐡 𝐯ẫ𝐧 𝐬𝐡𝐢𝐩 để 𝐭𝐡ưở𝐧𝐠 𝐭𝐡ứ𝐜💎

💕💕𝐘ê𝐧 𝐭â𝐦 𝐧𝐠ồ𝐢 𝐧𝐡à 𝐯à 𝐭ậ𝐧 𝐡ưở𝐧𝐠 𝐡ươ𝐧𝐠 𝐯ị 𝐤𝐡ô 𝐠à 𝐜ủ𝐚 𝐧𝐡à ‘𝐆à 𝐧è’ 𝐧𝐡𝐚 𝐜á𝐜 𝐡𝐨𝐦𝐢𝐞 🥰🥰

10
Success! Indicates a successful or positive action.